sobota, 13 stycznia 2018

Zestawienie wzajemne pasów i kostiumów

Suplement nr 3 do Listy pasów

Dwie listy. Jedna uszeregowana według pasów, druga według jumpsuitów. Dzięki temu można szybko sprawdzić jakie pasy Elvis nosił z danym jumpsuitem i odwrotnie, do jakich jumpsuitów zakładał określony pas.

Numery w nawiasach klamrowych przy nazwach jumsuitów, oznaczają ich numery na Liście jumpsuitów ("Jumpsuity"), gdzie można podejrzeć ich wygląd i kilka innych informacji.

Numery w nawiasach klamrowych przy nazwach pasów, oznaczają ich numery na Liście pasów ("Belts"), gdzie można podejrzeć ich wygląd i kilka innych informacji.


* * * * * * * 
* * * * * 
* * *
*

Zestawienie pasów i jumpsuitów, z którymi były noszone i/lub do nich dedykowane

Tam gdzie było można do pasów zastosowano nazwy od jumpsuitów, w pozostałych przypadkach ich nazwy własne.

Jumsuity są zawsze tak szeregowane, że na pierwszej pozycji znajduje się ten, do którego dany pas był dedykowany. Jeżeli dany pas był dedykowany do więcej niż jednego jumpsuitu, dodano stosowny opis. Z kolei w sytuacji, kiedy nie wiadomo do jakiego kostiumu pas był dedykowany, to na pozycji pierwszej w kolumnie "JUMPSUITY" znajduje się uwaga "(nie ustalono)". JUMPSUITY                                                                                                                                                                           PASY


    Black Herringbone Belt   [1]
Black Herringbone Suit  [9]   
Black Red Herringbone Suit  [10]   
Black Green Herringbone Suit  [Suplement 3]
Black Blue Herringbone Suit  [Suplement 3]

   Dark Blue Herringbone Belt   [2]
Dark Blue Herringbone Suit  [11]   

    Black & Red Herringbone Belt   [3]
Black Red Herringbone Suit  [10]

    Black & Blue Herringbone Belt   [4]
Black Blue Herringbone Suit  [Suplement 3]

   White Herringbone Belt   [5]
White Herringbone Suit  [12]
White Tassel Star Suit (niepewne)  [38]

    White Macrame Collar Belt   [6]
White Macrame Collar Suit  [16]
White Fringe Suit (niepewne)  [23]
White Ribbed Suit  [31]
White Two Piece Gold Accents Suit (niepewne)*  [74]
White Two Piece Turquoise Accent Suit (niepewne)*  [76]
White Two Piece Green Accent Suit (niepewne)*  [75]
 * Założył go tylko do jednego z tych trzech kostiumów.   
           
   Black Gold Tapestry Belt   [7]
Black Gold Tapestry Suit  [17]

   Black Unicorn Tapestry Belt   [8]
Black Unicorn Tapestry Suit  [18]

    White Sleek Tapestry Belt   [9]
White Sleek Tapestry Suit  [19]

   White Orange Tapestry Belt   [10]
White Orange Tapestry Suit  [20]

White Thin Green Leaf Tapestry Belt   [11]
White Thin Green Leaf Suit  [21]
White Fringe Suit  [23]
          
Blue Tapestry Belt   [12]
Blue Tapestry Suit  [22]
          
White Fringe Macrame Belt   [13]
White Fringe Suit    23
          
Blue Sky Macrame Belt   [14]
(nie ustalono)  
White Fringe Suit  [23]
White Vegas Mint Suit  [41]
          
White Concho Belt   [15]
White Concho Suit  [25]
White Knot Suit (niepewne)  [39]
          
White Chain Macrame Belt   [16]
White Chain Suit  [26]
          
White Simple Macrame Belt   [17]
(nie ustalono)  
White Chain Suit  [26]
White Knot Suit (niepewne)  [39]
          
Red Macrame Belt   [18]
(nie ustalono)  
White Chain Suit  [26]
White Apache Suit  [30]
White Metal Eye Suit  [28]
White Two Piece Red Accents Suit  [77]
          
Burgund Macrame Belt   [19]
(nie ustalono)   
White Chain Suit  [26]
          
White Red Ladder Belt   [20]
White Red Ladder Suit  [27]
White Chain Suit  [26]
          
White Metal Eye Belt   [21]
White Metal Eye Suit  [28]
          
White Apache Belt   [22]
White Apache Suit  [30]
          
White Apache Macrame Belt   [23]
White Apache Suit  [30]
          
Black Sunlight Belt   [24]
Black Sunlight Suit  [35]
          
Purple Macrame Belt   [25]
(nie ustalono)  
White Checkerboard Suit  [36]
White Knot Suit  [39]
          
Blue Thin Macrame Belt   [26]
(nie ustalono)  
White Knot Suit  [39]
Blue Swirl Suit  [70]
          
White Turquoise Concho Macrame Belt (wersja I i II)   [27]
White Turquoise Concho Suit*  [50]
White Two Piece Turquoise Concho Suit*  [73]
* Pas dedykowany do obu tych kostiumów.  
White Two Piece Turquoise Accents Suit (z wersją II)  [76]
          
Black Fireworks Belt   [28]
Black Fireworks Suit  [57]
          
Black Fireworks Second Belt   [29]
Black Fireworks Suit  [57]
          
White Fireworks Belt   [30]
White Fireworks Suit  [58]
Blue Powder Suit  [64]
Blue Wheat Suit  [68]
Blue Aztec Star Suit  [81]
          
White Pinwheel Belt   [31]
White Pinwheel Suit  [59]
White Eyelet Suit  [69]
          
Black Pinwheel Belt   [32]
Black Pinwheel Suit  [60]
          
Red Pinwheel Belt   [33]
Red Pinwheel Suit  [63]
          
White Spectrum Belt   [34]
White Spectrum Suit  [61]
          
Red Leather Russian Eagle Belt   [35]
(nie ustalono)  
White Eyelet Suit  [69]
White Two Piece Red Accent Suit  [77]
          
Double Lion Head Belt   [36]
(nie ustalono)       
White Two Piece Turquoise Accent Suit  [73]
White Two Piece Green Accent Suit  [75]
White Two Piece Gold Accent Suit (niepewne)  [74]
          
Blue Powder Belt   [37]
Blue Powder Suit  [64]
          
Black Pyramid Belt   [38]
Black Pyramid Suit  [65]
          
Royal Blue Owl Belt   [39]
Royal Blue Owl Suit  [66]
          
White Adonis Belt (wersja I i II)   [40]
White Adonis Suit  [67]
          
Royal Blue Swirl First Belt (Mirror)   [41]
Royal Blue Swirl Suit  [70]
          
Royal Blue Swirl Second Belt (Macrame)   [42]
Royal Blue Swirl Suit  [70]
          
Royal Blue Swirl Third Belt (Leather)   [43]
Royal Blue Swirl Suit  [70]
          
Blue Wheat Belt   [44]
Blue Wheat Suit  [68]
          
Blue Sterling Belt   [45]
Blue Sterling Suit  [78]
          
Blue Aztec Star Belt   [46]
Blue Aztec Star Suit  [81]
          
White Thunderbird Belt   [47]
White Thunderbird Suit  [79]
          
Black Conquistador Belt (wersja I i II)   [48]
Black Conquistador Suit  [80]
          
White Saturn Belt (wersja I i II)   [49]
White Saturn Suit  [82]   
          
White Aloha Belt (wersja I, II, III i IV)   [50]
White Aloha Suit  [83]
White American Eagle Suit*  [104]
* Do tego kostiumu założył tylko jedną z czterech wersji pasa.  
          
White Pharaoh Belt   [51]
White Pharaoh Suit  [84]
White Stone Nail Studded Suit  [90]
          
White Sunburst Belt   [52]
White Sunburst Suit  [85]
          
White Blue Waterfall Belt   [53]
White Blue Waterfall Suit  [86]
          
Blue Teal Stone Belt   [54]
Blue Teal Stone Suit  [87]
          
White Stone Flame Belt   [55]
White Stone Flame Suit  [88]
White Pharaoh Suit  [84]
          
White Snowflakes Belt   [56]
White Snowflakes Suit  [89]
          
White Stone Nail Studded Belt   [57]
White Stone Nail Studded Suit  [90]
White Pharaoh Suit  [84]
          
White Spanish Flowers Belt (wersja I i II)   [58]
White Spanish Flowers Suit  [91]
White Peacock Suit*  [103]
* Do tego kostiumu założył tylko pierwszą wersję pasa.  
          
Black Spanish Flower Green Lining Belt   [59]
Black Spanish Flowers Green Lining* Suit  [93]
* (niebieskie i zielone kamienie)
          
Black Spanish Flower Red Lining Belt   [60]
Black Spanish Flowers Red Lining* Suit  [92]
* (czerwone i zielone kamienie)
          
White Blue Target Belt   [61]
White Blue Target Suit  [94]
White Blue Rainbow Suit  [102]
          
White Turquoise Vine Belt   [62]
White Turquoise Vine Suit  [95]
          
White Lava Belt   [63]
White Lava Suit  [96]
          
White Arabian King of Spades Belt   [64]
White Arabian King Of Spades Suit  [97]
          
White Crystal Vine Belt   [65]
White Crystal Vine Suit  [98]
          
White Stone Nail Mirror Belt  [66]
White Stone Nail Mirrored Suit  [99]
White Lava Suit  (niepewne)  [96]
          
White Conquistador Belt  [67]
White Conquistador Suit  [100]
          
White Multicolored Waterfall Belt   [68]
White Multicolored Waterfall Suit  [101]
          
White Blue Rainbow Belt   [69]
White Blue Rainbow Suit  [102]
          
White Peacock Belt   [70]
White Peacock Suit  [103]
          
White American Eagle Belt   [71]
White American Eagle Suit  [104]
          
White Turquoise Phoenix Belt (wersja I i II)   [72]
White Turquoise Phoenix Suit  [105]   
          
Light Blue Swirl Belt   [73]
Light Blue Swirl Suit*  [Suplement 1, # 7]
* Nie ma zdjęć, ani kostiumu - zaginął lub nie został zrobiony.  
White Turquoise Phoenix Suit  [105]
          
White Inca Gold Leaf Belt   [74]
White Inca Gold Leaf Suit  [106]
White Egyptian Bird Suit  [132]
          
White Tiger Belt   [75]
White Tiger Suit  [112]
          
White Chinese Dragon Belt   [76]
White Chinese Dragon Suit  [113]
White Inca Gold Leaf Suit (tylko klamra)  [106]
          
White Second Arabian Belt   [77]
White Second Arabian Suit  [114]
          
White Mexican Sundial Belt  [78]
White Mexican Sundial Suit  [115]
          
White Blue Shoulder Belt   [79]
White Blue Shoulder Suit  [117]
White Blue Rainbow Suit  [102]
          
Navy Blue Red Armadillo Belt   [80]
Navy Blue Two Piece Red Armadillo Suit*  [118]
* Elvis nigdy nie wystąpił w tym pasie założonym do tego kostiumu.  
Navy Blue Totem Pole Suit  [127]
          
Navy Blue Blue Armadillo Belt   [81]
Navy Blue Two Piece Blue Armadillo Suit*  [119]
* Elvis nigdy nie wystąpił w tym pasie założonym do tego kostiumu.  
Navy Blue Alpine Suit  [128]
          
Navy Blue Snake Design Belt   [82]
Navy Blue Two Piece Snake Design Suit  [120]
* Elvis raczej nie wystąpił w tym pasie założonym do tego kostiumu.  
          
Dark Blue Silver Phoenix Belt (wersja I i II)   [83]
Dark Blue Silver Phoenix Suit  [123]           
          
White Chief Belt (wersja I i II)   [84]
White Chief Suit  [124]
White Egyptian Bird Suit (z drugą wersją pasa)  [132]
White Inca Gold Leaf Suit (tylko klamra)  [106]
          
White Red Phoenix Belt (wersja I i II)   [85]
White Red Phoenix Suit  [125]         
          
White Black Phoenix Belt (wersja I i II)   [86]
White Black Phoenix Suit  [126]
Dark Blue Silver Phoenix Suit (z pierwszą wersją pasa)  [123]
          
Dark Blue Totem Pole Belt    [87]
Dark Blue Totem Pole Suit  [127]
White Leather Black Fringe Suit (niepewne)  [116]
          
Dark Blue Alpine Belt   [88]
Dark Blue Alpine Suit  [128]
          
White V-Neck Belt   [89]
White V-Neck Suit  [130]
White Second Arabian Suit  [114]
          
White Blue Rainfall Belt   [90]
White Blue Rainfall Suit  [131]
White V-Neck Suit  [130]
          
White Egyptian Bird Belt   [91]
White Egyptian Bird Suit  [132]
          
Blue Egyptian Bird Belt   [92]
Blue Egyptian Bird Suit  [133]
          
White Flame Belt (wersja I i II)   [93]
White Flame Suit*  [134], [135]
* Dwie wersje kolorystyczne haftów strojów i odpowiednio dwa pasy.
          
Black Cisco Kid Vest Belt   [94]
Black Cisco Kid Vest Suit*  [56]
* Pas aktualnie nieznany.  
          
Blue Cisco Kid Vest Belt   [95]
Blue Cisco Kid Vest Suit*  [42]
* Pas aktualnie nieznany.  
          
White Cisco Kid Vest Belt   [96]
White Cisco Kid Vest Suit*  [47]
* Pas aktualnie nieznany.  
          
Black & Black Cisco Kid Belt   [97]
Black Cisco Kid Two Piece Black Shoulders Suit*  [145]
Black Cisco Kid Black Shoulders Suit*  [144]
* Pas dedykowany do obu tych kostiumów.  
          
Black & White Cisco Kid Belt   [98]
Black Cisco Kid Two Piece White Shoulders Suit*  [45]
Black Cisco Kid White Shoulders Suit*  [55]
* Pas dedykowany do obu tych kostiumów.  
          
Black & Blue Cisco Kid Belt   [99]
Black Cisco Kid Two Piece Blue Shoulders Suit*  [46]
Black Cisco Kid Blue Shoulders Suit*  [52]
* Pas dedykowany do obu tych kostiumów.  
          
Black & Red Cisco Kid Belt   [100]
Black Cisco Kid Two Piece Red Shoulders Suit*  [48]
Black Cisco Kid Red Shoulders Suit*  [54]
* Pas dedykowany do obu tych kostiumów.  
          
Black & Green Cisco Kid Belt   [101]
Black Cisco Kid Green Shoulders Suit  [53]
          
White & Black Cisco Kid Belt   [102]
White Cisco Kid Two Piece Black Shoulders Suit*  [43]
White Cisco Kid Black Shoulders Suit*  [51]
* Pas dedykowany do obu tych kostiumów.  
          
White & Red Cisco Kid Belt   [103]
White Cisco Kid Two Piece Red Shoulders Suit*  [44]
White Cisco Kid Red Shoulders Suit*  [142]
* Pas dedykowany do obu tych kostiumów.  
          
White & Blue Cisco Kid Belt   [104]
White Cisco Kid Two Piece Blue Shoulders Suit*  [Suplement 4]
White Cisco Kid Blue Shoulders Suit*  [143]
* Pas dedykowany do obu tych kostiumów.  
          
Lilac & Blue Cisco Kid Belt   [105]
Lilac Cisco Kid Two Piece Blue Shoulders Suit  [49]
          
Blue & White Cisco Kid Belt   [106]
Blue Cisco Kid Two Piece White Shoulders Suit  [140]
          
Red & White Cisco Kid Belt   [107]
Red Cisco Kid Two Piece White Shoulders Suit  [141]
          
Metal Concho    [108]
(nie dotyczy - pas z garderoby prywatnej)
Black Blue Herringbone Suit  [Suplement 3]  
Black Two Piece Interview Suit  [13]
Black Two Piece Short Mohair Suit  [14]
White Two Piece Short Mohair Suit  [15]
Brown Two Piece Suit  [137]
          
Long Red Belt    [109]
(nie dotyczy - pas z garderoby prywatnej)   
Black Red Herringbone Suit  [10]
          
Gold Metal Belt    [110]
(nie dotyczy - pas z garderoby prywatnej)   
Black Green Herringbone Suit  [Suplement 3] 
          
Long Black Belt    [111]
(nie dotyczy - pas z garderoby prywatnej)   
Black Two Piece Interview Suit*  [13]
Black Two Piece Short Mohair Suit*  [14]
Black Herringbone Suit*  [9]
* Tylko do jednego z tych trzech lub jakiegoś nieznanego.
          
White Lion Head Belt    [112]
(nie dotyczy - pas z garderoby prywatnej)   
White Two Piece Short Mohair Suit  [15]
          
Gold Attendance Belt    [113]
(nie dotyczy - pas z garderoby prywatnej)   
Black Brocade Suit*  [17], [18]
* Tylko do jednego z dwóch - "Gold Tapestry" lub "Unicorn Tapestry".
White Concho Suit  [25]
White Two Piece Checkerboard Suit  [37]
White Two Piece Knot Suit  [40]
White Vegas Mint Suit  [41]
Blue Cisco Kid Vest Suit  [42]
White Cisco Kid Two Piece Black Shoulders Suit  [43]
White Cisco Kid Two Piece Red Shoulders Suit (niepewne)  [44]
Black Cisco Two Piece White Shoulders Suit  [45]
Black Cisco Kid Two Piece Blue Shoulders Suit  [46]
White Cisco Kid Vest Suit  [47]
Black Cisco Kid Two Piece Red Shoulders Suit  [48]
Lilac Cisco Kid Two Piece Blue Shoulders Suit  [49]
White Cisco Kid Black Shoulders Suit  [51]
Black Cisco Kid Light Blue Shoulders Suit  [52]
Black Cisco Kid Green Shoulders Suit  [53]
Black Cisco Kid Red Shoulders Suit  [54]
Black Cisco Kid White Shoulders Suit  [55]
Black Cisco Kid Vest Suit  [56]
Red Pinwheel Suit  [63]
Black Pinwheel Suit  [60]
White Phyramid Suit  [62]
Black Phyramid Suit  [65]
White Adonis Suit  [67]
White Two Piece Black Accent Suit  [71]
White Two Piece Criss-Cross Suit  [72]
Blue Aztec Star Suit  [81]
White Saturn Suit  [82]
          
Jack Lord Belt   [114]
(nie dotyczy - pas z garderoby prywatnej)      
White Thunderbird Suit  [79]
          
Black Leather 68 Comeback Special Belt   [115]
(nie dotyczy - pas z garderoby prywatnej)
Blue Denim Suit  [5]
Black Satine Suit  [6]* * * * * * *
* * * * *
* * *
*

Zestawienie jumpsuitów i pasów, z którymi były noszone i/lub do nich dedykowane


Tam gdzie było można do pasów zastosowano nazwy od jumpsuitów, w pozostałych przypadkach ich nazwy własne.

Pasy są zawsze tak uszeregowane, że na pierwszej pozycji znajduje się ten, który był dedykowany do danego jumpsuitu. Jeżeli dany jumpsuit miał więcej niż jeden dedykowany pas, to dodano stosowny opis. Z kolei w sytuacji, kiedy nie wiadomo jaki pas został dedykowany do danego jumpsuitu, to na pozycji pierwszej w kolumnie "PASY" znajduje się uwaga "(nie ustalono)", a jeśli do kostiumu nie zaplanowano pasa, to "(nie przewidziano)".  

W kolumnie "JUMPSUITY" pojawią się tylko te kostiumy, które wystąpiły na Liście pasów ("Belt"), stąd numeracja nie będzie ciągła (niektóre numery kostiumów nie wystąpią).PASY                                                                                                                                                                           JUMPSUITY


Black Herringbone Suit   [9]
Black Herringbone Belt  [1]
Long Black Belt (niepewne)  [111]

Black Red Herringbone Suit   [10]
Black & Red Herringbone Belt  [3]
Black Herringbone Belt  [1]
Long Red Belt  [109]

Black Green Herringbone Suit    [Suplement 3]
(nie ustalono)   
Black Herringbone Belt  [1]
Gold Metal Belt  [110]

Black Blue Herringbone Suit    [Suplement 3]
Black & Blue Herringbone Belt  [4]
Black Herringbone Belt  [1]
Metal Concho Belt  [108]

Dark Blue Herringbone Suit   [11]
Dark Blue Herringbone Belt  [2]

White Herringbone Suit   [12]
White Herringbone Belt  [5]

Black Two Piece Interview Suit   [13]
(nie ustalono)   
Metal Concho Belt  [108]
Long Black Belt (niepewne)  [111]
           
Black Two Piece Short Mohair Suit   [14]
(nie ustalono)   
Metal Concho Belt  [108]
Long Black Belt (niepewne)  [111] 

White Two Piece Short Mohair Suit   [15]
(nie ustalono)   
Metal Concho Belt  [108]
White Lion Head Belt  [112]

White Macrame Collar Suit   [16]
White Macrame Collar Belt  [6]

Black Gold Tapestry Suit   [17]
Black Gold Tapestry Belt  [7]
Gold Attendance Belt (niepewne)  [113]
           
Black Unicorn Tapestry Suit   [18]
Black Unicorn Tapestry Belt  [8]
Gold Attendance Belt (niepewne)  [113]
           
White Sleek Tapestry Suit   [19]
White Sleek Tapestry Belt  [9]

White Orange Tapestry Suit   [20]
White Orange Tapestry Belt  [10]

White Thin Green Leaf Suit   [21]
White Thin Green Leaf Tapestry Belt  [11]

Blue Tapestry Suit   [22]
Blue Tapestry Belt  [12]

White Fringe Suit   [23]
White Fringe Macrame Belt  [13]
White Macrame Collar Belt (niepewne)  [6]
White Thin Green Leaf Tapestry Belt  [11]
Blue Sky Macrame Belt  [14]

White Concho Suit   [25]
White Concho Belt  [15]
Gold Attendance Belt  [113]

White Chain Suit   [26]
White Chain Macrame Belt  [16]
White Simple Macrame Belt  [17]
Red Macrame Belt  [18]
Burgund Macrame Belt  [19]
White Red Ladder Belt  [20]
           
White Red Ladder Suit   [27]
White Red Ladder Belt  [20]

White Metal Eye Suit   [28]
White Metal Eye Belt  [21]
Red Macrame Belt  [18]

White Apache Suit   [30]
White Apache Suit*  [22]
White Apache Macrame Suit*  [23]
* Oba pasy dedykowane do tego kostiumu.   
Red Macrame Belt  [18]
           
White Ribbed Suit   [31]
(nie ustalono)   
White Macrame Collar Belt  [6]

Black Sunlight Suit   [35]
Black Sunlight Belt  [24]

White Checkerboard Suit   [36]
(nie ustalono)   
Purple Macrame Belt  [25]

White Checkerboard Two Piece Suit   [37]
(nie ustalono)   
* Nie wiadomo czy Elvis rzeczywiście w nim wystąpił.   
Gold Attendance Belt (niepewne)  [113]
           
White Tassel Star Suit   [38]
(nie ustalono)   
White Herringbone Belt (niepewne)  [5]

White Knot Suit   [39]
(nie ustalono)   
White Concho Belt (niepewne)  [15]
White Simple Macrame Belt  [17]
Purple Macrame Belt  [25]
Blue Thin Macrame Belt  [26]
           
White Two Piece Knot Suit   [40]
(nie ustalono)   
* Nie wiadomo czy Elvis rzeczywiście w nim wystąpił.   
Gold Attendance Belt (niepewne)  [113]
           
White Vegas Mint Suit   [41]
(nie ustalono)
Blue Sky Macrame Belt (niepewne) [14] (niepewne)
Gold Attendance Belt  [113]

Blue Cisco Kid Vest Suit   [42]
Blue Cisco Kid Vest Belt (nieznany)  [95]
Gold Attendance Belt  [113]

White Cisco Kid Two Piece Black Shoulders Suit   [43]
White & Black Cisco Kid Belt  [102]
Gold Attendance Belt  [113]

White Cisco Kid Two Piece Red Shoulders Suit   [44]
White & Red Cisco Kid Belt  [103]
Gold Attendance Belt  [113]

Black Cisco Kid Two Piece White Shoulders Suit   [45]
Black & White Cisco Kid Belt  [98]
Gold Attendance Belt  [113]

Black Cisco Kid Two Piece Blue Shoulders Suit   [46]
Black & Blue Cisco Kid Belt  [99]
Gold Attendance Belt  [113]

White Cisco Kid Vest Suit   [47]
White Cisco Kid Vest Belt (nieznany)  [96]
Gold Attendance Belt  [113]

Black Cisco Kid Two Piece Red Shoulders Suit   [48]
Black & Red Cisco Kid Belt  [100]
Gold Attendance Belt  [113]

Lilac Cisco Kid Two Piece Blue Shoulders Suit   [49]
Lilac & Blue Cisco Kid Belt  [105]
Gold Attendance Belt  [113]

White Turquoise Concho Suit   [50]
White Turquoise Concho Macrame Belt (wersja I)  [27]

White Cisco Kid Black Shoulders Suit   [51]
White & Black Cisco Kid Belt  [102]
Gold Attendance Belt  [113]

Black Cisco Kid Light Blue Shoulders Suit   [52]
Black & Blue Cisco Kid Belt  [99]
Gold Attendance Belt  [113]

Black Cisco Kid Green Shoulders Suit   [53]
Black & Green Cisco Kid Belt  [101]
Gold Attendance Belt  [113]

Black Cisco Kid Red Shoulders Suit   [54]
Black & Red Cisco Kid Belt  [100]
Gold Attendance Belt  [113]

Black Cisco Kid White Shoulders Suit   [55]
Black & White Cisco Kid Belt  [98]
Gold Attendance Belt  [113]

Black Cisco Kid Vest Suit   [56]
Black Cisco Kid Vest Belt (nieznany)  [94]
Gold Attendance Belt  [113]

Black Fireworks Suit   [57]
Black Fireworks Belt  [28]
Black Fireworks Second Belt  [29]

White Fireworks Suit   [58]
White Fireworks Belt  [30]

White Pinwheel Suit   [59]
White Pinwheel Belt  [31]
           
Black Pinwheel Suit   [60]
Black Pinwheel Belt  [32]
Gold Attendance Belt  [113]

White Spectrum Suit   [61]
White Spectrum Belt  [34]

White Pyramid Suit   [62]
(nie ustalono)   
Gold Attendance Belt  [113]

Red Pinwheel Suit   [63]
Red Pinwheel Belt  [33]
Gold Attendance Belt  [113]

Blue Powder Suit   [64]
Blue Powder Belt  [37]
White Fireworks Belt  [30]

Black Pyramid Suit   [65]
Black Pyramid Belt  [38]
Gold Attendance Belt  [113]

Royal Blue Owl Suit   [66]
Royal Blue Owl Belt  [39]

White Adonis Suit   [67]
White Adonis Belt (wersja I i II)  [40]
Gold Attendance Belt  [113]

Blue Wheat Suit   [68]
Blue Wheat Belt  [44]
White Fireworks Belt  [30]

White Eyelet Suit   [69]
(nie ustalono)   
White Pinwheel Belt  [31]
Red Leather Russian Eagle Belt  [35]
           
Royal Blue Swirl Suit   [70]
Royal Blue Swirl First Belt* (Mirror)  [41]
Royal Blue Swirl Second Belt* (Macrame, wersja I i II)  [42]
Royal Blue Swirl Third Belt* (Leather)  [43]
* Kostium miał aż trzy dedykowane pasy.   
Blue Thin Macrame Belt (ta sama co przy "White Knot")  [26]

White Two Piece Black Accent Suit   [71]
(nie ustalono)   
Gold Attendance Belt  [113]

White Criss-Cross Suit   [72]
(nie ustalono)   
Gold Attendance Belt  [113]

White Two Piece Turquoise Concho Suit   [73]
White Turquoise Concho Macrame Belt (wersja II)  [27]
Double Lion Head Belt  [36]

White Two Piece Gold Accents Suit   [74]
(nie ustalono)   
White Macrame Collar Belt (niepewne)  [6]
Double Lion Head Belt (niepewne)  [36]

White Two Piece Green Accents Suit   [75]
(nie ustalono)   
White Macrame Collar Belt (niepewne)  [6]
Double Lion Head Belt  [36]

White Two Piece Turquoise Accents Suit   [76]
(nie ustalono)   
White Macrame Collar Belt (niepewne)  [6]
White Turquoise Concho Macrame Belt (wersja II)  [27]

White Two Piece Red Accents Suit   [77]
(nie ustalono)   
Red Macrame Belt  [18]
Red Leather Russian Eagle Belt  [35]
           
Blue Sterling Suit   [78]
Blue Sterling Belt  [45]

White Thunderbird Suit   [79]
White Thunderbird Belt  [47]
Jack Lord Belt  [114]   

Black Conquistador Suit   [80]
Black Conquistador Belt (wersja I i II)  [48]

Blue Aztec Star Suit   [81]
Blue Aztec Star Belt  [46]
White Fireworks Belt  [30]
Gold Attendance Belt  [113]
           
White Saturn Suit   [82]
White Saturn Belt (wersja I i II)  [49]
Gold Attendance Belt  [113]

White Aloha Suit   [83]
White Aloha Belt (wersja I, II, III i IV)  [50]

White Pharao Suit   [84]
White Pharaoh Belt  [51]
White Stone Flame Belt  [55]
White Stone Nail Studded Belt  [57]
           
White Sunburst Suit   [85]
White Sunburst Belt  [52]

White Blue Waterfall Suit   [86]
White Blue Waterfall Belt  [53]

Blue Teal Stone Suit   [87]
Blue Teal Stone Belt  [54]

White Stone Flame Suit   [88]
White Stone Flame Belt  [55]

White Snowflakes Suit   [89]
White Snowflakes Belt  [56]

White Stone Nail Studded Suit   [90]
White Stone Nail Studded Belt  [57]
White Pharaoh Belt  [51]

White Spanish Flowers Suit   [91]
White Spanish Flowers Belt (wersja I i II)  [58]

Black Spanish Flowers Red Lining Suit   [92]
Black Spanish Flowers Red Lining* Belt  [60]
* (czerwone i zielone kamienie)

Black Spanish Flowers Green Lining Suit   [93]
Black Spanish Flowers Green Lining* Belt  [59]
* (niebieskie i zielone kamienie)

White Blue Target Suit   [94]
White Blue Target Belt  [61]

White Turquoise Vine Suit   [95]
White Turquoise Vine Belt  [62]

White Lava Suit   [96]
White Lava Belt  [63]
White Stone Nail Mirror Belt (niepewne)  [66]

White Arabian King of Spades Suit   [97]
White Arabian King Of Spades Belt  [64]

White Crystal Vine Suit   [98]
White Crystal Vine Belt  [65]

White Stone Nail Mirror Suit   [99]
White Stone Nail Mirror Belt  [66]

White Conquistador Suit   [100]
White Conquistador Belt  [67]

White Multicolore Waterfall Suit   [101]
White Multicolored Waterfall Belt  [68]

White Blue Rainbow Suit   [102]
White Blue Rainbow Belt  [69]
White Blue Target Belt  [61]
White Blue Shoulder Belt  [79]
           
White Peacock Suit   [103]
White Peacock Belt  [70]
White Spanish Flowers Belt (wersja I)  [58]

White American Eagle Suit   [104]
White American Eagle Belt  [71]
White Aloha Belt (jedna z wersji)  [50]

White Turquoise Phenix Suit   [105]
White Turquoise Phoenix Belt (wersja I i II)  [72]
Light Blue Swirl Belt  [73]

White Inca Gold Leaf Suit   [106]
White Inca Gold Leaf Belt  [74]
White Chinese Dragon Belt (tylko z jego klamrą)  [76]
White Chief Belt (tylko z jego klamrą)  [84]
           
White Tiger Suit   [112]
White Tiger Belt  [75]

White Chinese Dragon Suit   [113]
White Chinese Dragon Belt  [76]

White Arabian Second Suit   [114]
White Second Arabian Belt  [77]
White V-Neck Belt  [89]

White Mexican Sundial Suit   [115]
White Mexican Sundial Belt  [78]

White Leather Black Fringe Suit   [116]
(nie ustalono)   
Dark Blue Totem Pole Belt (niepewne)  [87]

White Blue Shoulder Suit   [117]
White Blue Shoulder Belt  [79]

Navy Blue Two Piece Red Armadillo Suit   [118]
Navy Blue Red Armadillo Belt  [80]

Navy Blue Two Piece Blue Armadillo Suit   [119]
Navy Blue Blue Armadillo Belt  [81]

Navy Blue Two Piece Snake Design Suit   [120]
Navy Blue Snake Design Belt  [82]

Dark Blue Silver Phoenix Suit   [123]
Dark Blue Silver Phoenix Belt (wersja I i II)  [83]
White Black Phoenix Belt (wersja I)  [86]

White Chief Suit   [124]
White Chief Belt  [84]

White Red Phenix Suit   [125]
White Red Phoenix Belt (wersja I i II)  [85]

White Black Phoenix Suit   [126]
White Black Phoenix Belt (wersja I i II)  [86]

Dark Blue Totem Pole Suit   [127]
Dark Blue Totem Pole Belt  [87]
Navy Blue Red Armadillo Belt  [80]
           
Dark Blue Alpine Suit   [128]
Dark Blue Alpine Belt  [88]
Navy Blue Blue Armadillo Belt  [81]
           
White V-Neck Suit   [130]
White V-Neck Belt  [89]
White Blue Rainfall Belt  [90]

White Blue Rainfall Suit   [131]
White Blue Rainfall Belt  [90]

White Egyptian Bird Suit   [132]
White Egyptian Bird Belt  [91]
White Inca Gold Leaf Belt  [74]
White Chief Belt (wersja II)  [84]
           
Blue Egyptian Bird Suit   [133]
Blue Egyptian Bird Belt  [92]
           
White Yellow Flame Suit   [134]
White Flame Belt (wersja I)  [93]

White Orange Flame Suit   [135]
White Flame Belt (wersja II)  [93]
           
Brown Two Piece Suit   [137]
(nie ustalono)   
Metal Concho Belt  [108]

Blue Cisco Kid Two Piece White Shoulders Suit   [140]
Blue & White Cisco Kid Belt  [106]
* Nie wiadomo czy Elvis rzeczywiście w nim wystąpił.   
           
Red Cisco Kid Two Piece White Shoulders Suit   [141]
Red & White Cisco Kid Belt  [107]
* Nie wiadomo czy Elvis rzeczywiście w nim wystąpił.   
           
White Cisco Kid Red Shoulders Suit   [142]
White & Red Cisco Kid Belt  [103]
* Nie wiadomo czy Elvis rzeczywiście w nim wystąpił.   
           
White Cisco Kid Blue Shoulders Suit   [143]
White & Blue Cisco Kid Belt  [104]
* Nie wiadomo czy Elvis rzeczywiście w nim wystąpił.   
           
Black Cisco Kid Black Shoulders Suit   [144]
Black & Black Cisco Kid Belt  [97]
           
Black Cisco Kid Two Piece Black Shoulders Suit   [145]
Black & Black Cisco Kid Belt  [97]
* Nie wiadomo czy Elvis rzeczywiście w nim wystąpił.   *
* * * *
* * * * * * *
* * * *
*


niedziela, 7 stycznia 2018

Błędy w ekspozycji pasów

Suplement nr 2 do Listy pasów

Zgłębianie wiedzy na temat garderoby scenicznej Elvisa nie należy do łatwych, nawet w przypadku samych kostiumów. Rzecz się jeszcze bardziej komplikuje, gdy zabierzemy się za pasy. 

Właściwie z Graceland nie mamy żadnej pomocy, absolutnie żadnej. Raczej dezinformacje. Jednak kostiumy pokazywane w muzeum Graceland, czy to na miejscu, czy na wystawach wyjazdowych, są jednym z głównych źródeł czerpania przez nas wiedzy. Oczywiście są jeszcze zdjęcia, materiały filmowe z koncertów, czasopisma, relacje świadków itp. Niemniej instytucja, która powinna nam jej dostarczać i stać na straży rzetelności faktów, nie tylko nie robi nic w tej materii, lecz wręcz rozpowszechnia nieprawdziwe informacje w sposób mniej lub bardziej pośredni.

Za niedopuszczalne uważam niechlujstwo faktograficzne z jakim spotykamy się na wystawach, tak w opisie eksponatów, jak i w samej prezentacji kostiumów oraz ich pasów. W tym poście zasygnalizuję kilka takich przypadków, które wyłapałam.   


# 1  Nieprawidłowość dotyczy:
 • kostiumu:  "White Chief Suit"
 • pasa:  "White Inca Gold Leaf Belt"
 • klamry: od "White Chief Belt" w wersji pierwszej
Opis:

Dwa zdjęcia z różnych ekspozycji i na obu ten sam zestaw - jumpsuit "White Chief Suit" z pasem "White Inca Gold Leaf Belt" i z klamrą od pierwszej wersji pasa "White Chief Belt". No ręce opadają. Wiedzą, że coś dzwoni, tylko nie wiedzą, w którym uchu! Takie błędy możemy robić my - fani, z braku dostępu do wiedzy i materiałów, ale nie ci, którzy od 40 lat zajmują się archiwami Graceland!

1. Do kostiumu "White Chief Suit", Elvis nigdy nie założył pasa "White Inca Gold Leaf Belt", a już w ogóle z klamrą od "White Chief Belt" w wersji drugiej (jak na obrazku).
2. Faktycznie, kiedy z klamry pasa "White Inca Gold Leaf Belt" odpadła złota głowa Indianina, Elvis przepinał do niego między innymi klamrę od "White Chief Belt" w wersji pierwszej, dlatego, że była na niej również głowa Indianina, lecz z brązu i z inną twarzą. Natomiast tak złożony pas (z elementów dwóch innych) nosił tylko do kostiumu "White Inca Gold Leaf Suit".


# 2  Nieprawidłowość dotyczy:
 • kostiumu:  "White Inca Gold Leaf Suit"
 • pasa:  "White Chief Belt" wersja druga
Opis:

Graceland pokazało kostium "White Inca Gold Leaf Suit" w zestawieniu z pasem "White Chief Belt" w wersji drugiej. Elvis nigdy nie wystąpił w takiej kombinacji.

Kiedy podczas koncertu 6 września 1976 roku, o godzinie 14:30, w Von Braun Civic Center, Huntsville (AL), Elvis miał na sobie kostium "White Egyptian Bird Suit" i pas "White Inca Gold Leaf Belt", po kilku pierwszych piosenkach z jego klamry odpadła złota głowa Indianina. Głowę Indianina podarował komuś z publiczności i prawdopodobnie IC Costume Co. nie miała żadnej w zapasie, bo nigdy już nie przywrócono mu oryginalnej klamry. Mimo to Elvis dalej w nim występował, ale już od tego dnia (6 września 1976 roku) przekładał do niego klamrę od pasa "White Chief Belt" w wersji pierwszej lub "White Chinese Dragon Belt".

Czyli mamy tu do czynienie z podwójnym błędem:
1) nie cały pas Elvis zakładał do kostiumu "White Inca Gold Leaf Suit", tylko samą klamrę przemontowywał do oryginalnego pasa,
2) klamra ta była od wersji pierwszej pasa "White Chief Belt" (z głową Indianina z brązu), a na wystawie pokazano przy tym kostiumie drugą wersję pasa.


# 3  Nieprawidłowość dotyczy:
 • kostiumu:  "White Arabian King of Spades Suit"
 • pasa:  "White Multicolored Waterfall Belt"
Opis:

Zdjęcia z kilku różnych wystaw i różnych lat.
Kiedy sprzedano oryginalny pas "White Arabian King of Spades Belt", do kostiumu przełożono pas od "White Multicolored Waterfall Suit". Niestety nie było to jednorazowe, czy sporadyczne działanie. Tak kostium ten jest od lat pokazywany na wystawach. Na efekty takiej dezinformacji nie trzeba było długo czekać, już wiele ludzi jest przekonanych, że właśnie to jest oryginalny pas do kostiumu "White Arabian King of Spades Suit".


# 4  Nieprawidłowość dotyczy:
 • kostiumu: "White Multicolored Waterfall Suit"
 • pasa:  "White Stone Nail Studded Suit"
Opis:

Kiedy z kostiumu "White Multicolored Waterfall Suit" zabrano pas i zaczęto go regularnie zakładać do "White Arabian King of Spades Suit", to do "White Multicolored Waterfall Suit" przełożono pas z "White Stone Nail Studded Suit". Odtąd jumpsuit ten pokazywany jest z kolei bez pasa. 


# 5  Nieprawidłowość dotyczy:
 • kostiumu:  "White Concho Suit"
 • pasa:  "White Chain Macrame Belt"
Opis: 

W ostatnich latach na ekspozycjach organizowanych przez EPE bardzo często pas "White Chain Macrame Belt" jest mylnie zakładany do jumspsuitu "White Concho Suit"! To dziwi tym bardziej, że Elvis nigdy nie założył go do tego jumpsuitu, przynajmniej nie ma na to ani dowodów, ani sugestii. Zupełnie niezrozumiała dla mnie dezinformacja.

Zdjęcia z kilku wystaw, niektóre z tych samych, ale w różnych ujęciach.# 6  Nieprawidłowość dotyczy:
 • kostiumu: 
 • pasa: 
Opis: 
*
*  *
*  *  *

P. S.
Większość zdjęć po otwarciu w nowym oknie ukaże się w większym formacie.*******
***
*
Strona ta będzie uzupełniana na bieżąco
(zawsze, ilekroć znajdę materiały z kolejnymi błędami w ekspozycjach pasów na kostiumach) 
*
***
*******


sobota, 6 stycznia 2018

Lista pasów już dostępna

Jak tylko zrobiłam listę jumpsuitów, chciałam zabrać się za pasy. Niestety temat okazał się wyjątkowo niewdzięczny. Cztery razy rozpoczynałam i zarzucałam koncepcję, gdyż zawsze na drodze pojawiał się odwieczny problem - brak zdjęć i materiałów - który niweczył plany. Wreszcie wybrałam taką formułę, która w tym stanie rzeczy jako jedyna wydała mi się odpowiednia, sensowna i najbardziej czytelna. 

Pasy z garderoby scenicznej Elvisa, to istna łamigłówka. Zdaję sobie sprawę, że materiał ten dla wielu osób będzie nie w pełni czytelny, gdyż wymaga już jako takiej orientacji w temacie.  

Od wybrania ostatecznej formy prezentacji pasów i przystąpienia do tworzenia tej listy, minęło dokładnie pół roku. Niestety, tyle mi to zajęło. Informacje są na tyle rzetelne, na ile pozwoliły na to źródła. Oczywiście, w miarę dostępu do nowych informacji, lista będzie uaktualniana.

Lista pasów ("Belts") będzie zawsze dostępna na belce menu, pod tytułem bloga, zaraz obok listy jumpsuitów ("Jumpsuity"). 

Tradycyjnie proszę o wyłapywanie błędów w moim materiale i wszelkie informacje jakie macie na temat pasów, których nie ma w moim opracowaniu.


wtorek, 26 grudnia 2017

Migawki z życia i kariery Elvisa

Świetny materiał o Elvisie Presleyu. Ilustrowany dobrej jakości muzyką, zdjęciami, filmikami, cytatami, wypowiedziami Elvisa i innych ludzi itp.

"A Man Who Made A Difference" to jedenaście piętnastominutowych odcinków o Elvisie, taki krótki, migawkowy przegląd niektórych aspektów jego życia i kariery. Polecam, bo warto.

Elvis Presley - A Man Who Made A Difference - część 1 

Elvis Presley -- A Man Who Made A Difference - część 2 - Where It All Began

Elvis Presley -- A Man Who Made A Difference - część 3 - Back To His Roots

Elvis Presley -- A Man Who Made A Difference - część 4 - His Achievements and "Firsts"

Elvis Presley -- A Man Who Made A Difference - część 5 - His Generosity and Legacy

Elvis Presley -- A Man Who Made A Difference - część 6 - His Place In History

Elvis Presley -- A Man Who Made A Difference - część 7 - A Personal Snapshot

Elvis Presley -- A Man Who Made A Difference - część 8 - A Professional Snapshot

Elvis Presley -- A Man Who Made A Difference - część 9 - The Letter

Elvis Presley -- A Man Who Made A Difference - część 10a - Nixon Meets Elvis

Elvis Presley -- A Man Who Made A Difference - część 10b - Nixon Meets Elvis

poniedziałek, 18 grudnia 2017

Elvis ponownie w Londynie

"Elvis on Tour" - pod takim tytułem otwarto kolejną wystawę w londyńskim O2.

Po spektakularnym sukcesie wystawy "Elvis at The O2" (od 12 grudnia 2014 roku do 10 stycznia 2016 roku), w obiekcie widowisko-sportowym O2 w Londynie, pamiątki Elvisa znów zawitały w to miejsce. 

Wystawę otwarto 3 listopada 2017 roku na trzy miesiące, a więc na czas zdecydowanie krótszy niż poprzednio. Moim zdaniem jest ciekawsza od poprzedniej, bo pojawiły się na niej takie rzeczy, o których nawet nie wiedzieliśmy, że ciągle są w Graceland lub w ogóle kiedykolwiek tam były, czyli nie ze stałych ekspozycji, a z magazynów. 

Podobnie jak na poprzedniej są na niej kostiumy Elvisa, pamiątki po nim, a także różne ciekawostki. Natomiast jak zwykle słabą stroną są opisy eksponatów. Pełnopłatny bilet kosztuje 25 funtów.

Uwaga!
Wystawa trwa nadal, aż do 4 lutego 2018 roku! 

P. S.
Zawsze to bliżej cieśniną z Europy do Europy, niż przez ocean z Europy do Ameryki. :)  

wtorek, 28 listopada 2017

Elvis w RIAA

RIAA (Recording Industry Association of America) – zrzeszenie amerykańskich wydawców muzyki, które zajmuje się ochroną praw wydawców utworów muzycznych, promując rozwiązania legislacyjne i techniczne w tym zakresie. Jedną z form działalności tejże organizacji jest śledzenie naruszeń praw producentów muzycznych. Organizacja zawiązała się w 1952 roku.

Już sześć lat później ustanowiła prestiżową nagrodę dla najlepiej sprzedających się płyt. Oczywiście nie było to spowodowane tylko samą ideą wyróżniania artystów, lecz chęcią pozyskania danych. Była to przysłowiowa marchewka mająca skłonić wydawców do dobrowolnego przesyłania danych sprzedaży, które to stanowiły warunek wprowadzenia tytułu na listę, śledzenia jego sprzedaży, a po spełnieniu określonych kryteriów, ewentualnego przyznania nagrody. Jednak głównym celem było pozyskiwanie danych sprzedażowych dla śledzenia nadużyć, czyli praw wydawców i artystów do utworów.

Obecnie mamy cztery podstawowe stopnie tejże nagrody: Gold, Platinum, Multiplatinum, Diamond, przyznawane w sześciu typach formatów: Album (LP), Short Form Album (EP), Single, Video Boxset, Video Longform, Video Single. Oczywiście co kryje się pod każdym z formatów, wie tylko RIAA, bo one wcale nie pokrywają się z tym, co nam się wydaje. Kryteria RIAA przyporządkowywania danego wydawnictwa do konkretnego formatu są bardzo specyficzne i różnią się od definicji słownikowych, a także ich powszechnego rozumienia i stosowania. Jednak nie od razu tak było. Na początku kryteria te były przejrzyste i opierały się wyłącznie na listach sprzedaży od wydawców (także ich klasyfikacji wydań - formatów). Udziwnienia przyszły później.

Stopnie RIAA AWARDS wprowadzano kolejno w:
 • 1958 - GOLD Records, za sprzedaż ponad 500.000,- egzemplarzy;
 • 1976* - PLATINUM Records, za sprzedaż ponad 1.000.000,- egzemplarzy;
 • 1984 - MULTIPLATINUM Records, za sprzedaż ponad 2.000.000,- egzemplarzy;
 • 1999 - DIAMOND Records, za sprzedaż ponad 10.000.000,- egzemplarzy;
* Na swojej stronie podają, że Platinum wprowadzono dopiero w 1976 roku, ale baza temu przeczy. Są tam dwie pozycje, którym przyznano tę nagrodę już w 1967 roku (sprawdź). Chyba, że to jeden z licznych błędów na jakie w niej trafimy, w tym przypadku tak zwany czeski błąd, czyli przestawienie ostatnich dwóch cyfr miejscami.

Trzeba oddać, że pułapy* RIAA są bardzo wyśrubowane, co wpłynęło na prestiż tej nagrody. A gdzie prestiż tam pieniądze, a gdzie pieniądze, tam każdy próbuje się dopchać do koryta i zaczynają się różne kalkulacje i kombinacje. Pierwsze "kombinacje alpejskie" solidnego kalibru RIAA wprowadziła już w latach 90., ale prawdziwe działa wytoczyła w 2009 roku. Od tego czasu w zasadzie nic już nie wiadomo - kryteria zliczania przestały być jasne, a całością steruje i mąci, w tylko sobie wiadomy sposób, grupka ludzi stojąca na czele organizacji (takie przynajmniej można spotkać opinie).

* W innych krajach dla Gold jest to max 100.000,- i to tylko w czterech (Niemcy, Wielka Brytania, Indie, Japonia), w dwóch-trzech jest to 50.000, a w pozostałych grubo poniżej.

Po ostatniej rewolucji sprzed ośmiu lat, RIAA zaczęła wyraźnie ukrywać kryteria nowego certyfikatu. Zniknęły z ich strony i nie sposób ich znaleźć (mi się nie udało). Nie dziwota, skoro pojawienie się nowego certyfikatu wywołało takie poruszenie i oburzenie. Jak wspominałam, nie dotarłam do jego pełnego opisu, ale w swoich poszukiwaniach trafiałam na różne artykuły, w których wspomniano o kilku jego absurdalnych kryteriach, według jakich odtąd weryfikowane są wydawnictwa muzyczne. Ten certyfikat odnosi się do dwóch rzeczy - zliczania całkowitej sprzedaży oraz przyznawania nagród RIAA.

Co prawda obecnie na ich stronie są niby jakieś informacje na ten temat, ograniczające się do podania przedziałów sprzedaży, od których liczy się poziom nagród (Gold, Platinum, Multiplatinum, Diamond) oraz kilku innych warunków jakie musi spełniać dany produkt (tytuł), ale nie ma tam tych kryteriów szczegółowych. Być może na przestrzeni ostatnich lat 2009-2017, pod wpływem krytyki to się jeszcze pozmieniało i RIAA wycofała się z kilku idiotyzmów, choć wątpię (raczej kryteria przeniesiono do wewnętrznych zastosowań). Nigdzie nie ma też wyjaśnienia jak zlicza się sprzedaż limitowaną, która liczona jest zupełnie inaczej, wiemy że taki klucz też istnieje, czego dowodem są płyty limitowane na nagradzanych listach. Wprowadzono też wreszcie coś w rodzaju definicji formatów, lecz część z nich odbiega nazewnictwem od tego z czym stykamy się w samej bazie, a niektórych nie ma w niej w ogóle.

Certyfikat z 2009 roku, którym miano weryfikować dane sprzedażowe wydawnictw muzycznych od 2010, najbardziej krytykowano za wprowadzenie kilku kryteriów, jakie spowodowały, że z wyliczeń sprzedaży wyrzucono wszystkie płyty, które:
 • sprzedawano za cenę detaliczną niższą niż 3,- dolary,
 • miały mniej niż 50 minut ścieżki dźwiękowej dla płyty LP (długogrającej) lub 100 minut dla podwójnego albumu, 
 • zostały sprzedane w ilości poniżej 500.000 egzemplarzy,
 • w kolejnym wydaniu (wznowieniu) zmieniono coś w szacie graficznej okładki (!).
Wprowadzenie nowego certyfikatu zawsze skutkuje przeliczeniem całej bazy od nowa, według nowych kryteriów. W tym wypadku oznaczało to, że od 2010 roku RIAA będzie weryfikować całą bazę od początku według nowego certyfikatu, czyli nie tylko tytuły wprowadzone od 2010 roku, tylko całość, od początku istnienia. Właśnie z tego powodu, wymienione kryteria zostały tak skrytykowane, gdyż ich przyjęcie, oznaczało wyrzucenie z bazy większości tytułów z lat 50. i 60. oraz ich pokaźnej części z lat 70. Wtedy rzadko cena detaliczna za płytę przekraczała 3 dolary, a na płycie LP znajdowało się powyżej 50 minut utworów. W latach 50. nie było to nawet technologicznie możliwe. Wystarczy poczytać o historii fonografii i płyt gramofonowych (co i ja uczyniłam), by wiedzieć, że w latach 50. początkowo technologia pozwalała nagrać maksymalnie do 25 minut muzyki na płycie, a później do 22,5 minut na stronie (czyli 45 minut cała płyta, dwie strony). Kolejna sprawa to wznowienia płyt po wyczerpaniu nakładu. Jeśli cokolwiek zmieniono w szacie graficznej okładki, płytę traktowano nie jako kontynuację, tylko jako nową i przestawano zliczać jej sprzedaż. Tymi sposobami z bazy RIAA znikło około 2/5 płyt Elvisa (!), co wam za chwilę po części udowodnię tabelami.

Jeśli chodzi o Elvisa Presleya, jest jeszcze jeden problem. Do dziś dnia, licząc od wprowadzenie nowego certyfikatu w 2009 roku, nie zweryfikowano sprzedaży jego płyt z lat 1954-1957 oraz pierwszych 13 miesięcy po jego śmierci, które wcześniej były certyfikowane według poprzedniego klucza. Zatem płyty z tej puli nie są ujęte w nowym zestawieniu (bazie). Tym sposobem nie znajdziecie w bazie także części złotych płyt, które Elvis dostał jeszcze za życia. Jeśli ustawimy przeszukiwanie bazy dla "Elvis Presley" bez żadnego dodatkowego kryterium, to dowiemy się (jak sobie sami policzymy, bo baza zwraca nieponumerowane rekordy), że ma aktualnie 173 nagrodzone tytuły (w 2017 roku), tymczasem w 2009 roku podawano 259. Zatem co się stało z różnicą 86 sztuk? A właściwie 115, bo dane z 2009 roku są bez płyt EP i video, więc jeśli do 259 dodamy 15 nagrodzonych EP i 14 video (dane z 2017 roku, bo z 2009 nie mam, ale przyjmijmy, że było ich wtedy tyle samo), to mamy razem 288, minus 173 (wykazywane obecnie), daje nam 115, co stanowi prawie 2/5 całości. 

Równie niedorzeczne jak i krzywdzące dla wielu artystów jest kryterium niezliczania płyt sprzedanych w ilościach poniżej pół miliona. Wyobraźmy sobie, że mamy dwóch artystów. X wydał 5 płyt, z czego jedną sprzedał w wysokości 500.000, a pozostałe cztery powiedzmy każdą za 125.000, tymczasem Y wydał 50 płyt, a średnia sprzedaży wyniosła 300.000 za płytę (w sensie, że jednej sprzedał 50.000, drugiej 200.000, trzeciej 450.000 itp., co dało średnią 300.000), czyli de facto całkowita sprzedaż X wyniosła jeden milion, a Y 15 milionów. Kryterium RIAA spowoduje, że artysta X znajdzie się ze swoim milionem na liście najlepiej sprzedających się wykonawców (ale wykazane będzie tylko 500.000), a artysta Y z piętnastoma milionami (15 razy więcej niż artysta X) już nie, świat się o nim nie dowie. Absurd, aczkolwiek rozumiem skąd się wziął - najniższa nagroda (Gold) liczona jest właśnie od tego progu 500.000 egzemplarzy. Zatem zgoda, jeśli ma to służyć tylko obliczaniu poziomu nagrody, ale nie, gdy chodzi o udział sprzedaży w rynku, czyli listę najlepiej sprzedających się artystów. To kryterium też odbiło się na Elvisie.

Ostatni rok jaki mam to właśnie 2009, gdzie na pierwszych dwóch miejscach byli Elvis i The Beatles, ze sprzedażą 1.600.000.000 egzemplarzy (jeden miliard sześćset milionów). Dwa lub trzy lata później (2011 lub 2012), znalazłam zestawienie, gdzie na pierwszym miejscu byli The Beatles, chyba z tą samą ilością, albo nieznacznie większą, a Elvis na drugim z 300 milionami mniej w stosunku do 2009 roku. W kolejnym roku znowu mu obcięli miliony, zamiast je dodać i całkowicie przestałam się tym tematem interesować. 

Wróćmy do nagród RIAA Elvisa. Najpierw kilka tabel, a przy nich krótkie omówienie. Większość w postaci zrzutów ekranów, żeby nikt nie zarzucił mi manipulacji i zbytniej nobilitacji Elvisa.

Na początek jeszcze jedna uwaga. Wszędzie przy "TYPE" macie "All Types" lub "Standard", co akurat w tych zestawieniach sprowadza się do jednego, mianowicie że uwzględniono wszystkie typy (Digital, Standard, Mastertone, Latin) oraz wszystkie formaty (Album, Short Form Album, Single, Video BoxSet, Video Longform, Video Single), czyli wszystkie rekordy z bazy dla każdego z tytułów (w założeniu, bo nie zawsze tak jest w praktyce, o czym więcej przy omawianiu ostatniej tabeli) niezależnie do jakiej grupy typów lub formatów należą, przy czym "Standard" pojawia się przy artystach, którzy nie mają tytułów w żadnym z pozostałych trzech typów (Digital, Mastertone, Latin), a "All Types" jeśli mają dodatkowo przynajmniej w jednym z tych trzech (jak Elvis, który ma jedną pozycję w Digital). Niemniej nie zawsze tak jest. Jakiś kłopot jest ze zliczaniem "video single". U części artystów przy przeszukiwaniu dla "All types" są wykazywane, u innych nie (u Elvisa nie, choć to tylko jeden tytuł). Również do dziś RIAA nie wykazuje DIAMOND dla "Little less conversation", której sprzedaż już jakiś czas temu przekroczyła 10 milionów.


Tabela nr 1. SINGLE pozycja według sprzedaży w milionach egzemplarzy
(uszeregowana według sprzedaży w milionach, czyli kolumny "Certified Units")

Uwagi do danych w tabeli:

RIAA to trochę dziwnie liczy, raz zaokrąglając milion lub pół w dół, a raz w górę. Na przykład osoba, która ma jedną Gold (1 x 500.000 = 500.000), będzie miała w milionach "1", tak samo jak osoba, która ma dwie Gold (2 x 500.000 = 1.000.000), czy jedną Gold i jedną Platinum (1 x 500.000 plus 1 x 1.000.000 = 1.500.000), czyli "1" będzie mieć ten z jedną Gold, ten co ma dwie Gold, jak i ten co ma jedną Gold, a oprócz tego jeszcze jedną Platinum. :) Szczerze mówiąc zupełnie nie wiem czemu takie dziwaczne uproszczenie ma służyć.

ARTISTS-Albums/EPs/Singles


Tabela nr 2a. SINGLE pozycja według ilości nagród (sztuk nagrodzonych tytułów)
(uszeregowana według GOLD)

Aby to sprawdzić kliknij w SINGLE-Gold.

ARTISTS-Albums/EPs/Singles


Tabela nr 2b. SINGLE pozycja według ilości nagród (sztuk nagrodzonych tytułów)
(uszeregowana według PLATINUM)

Aby to sprawdzić kliknij w SINGLE-Platinum.

ARTISTS-Albums/EPs/Singles


Tabela nr 2c. SINGLE pozycja według ilości nagród (sztuk nagrodzonych tytułów)
(uszeregowana według MULTIPLATINUM)

Aby to sprawdzić kliknij w SINGLE-Multiplatinum

Tutaj musiałabym robić trzy zrzuty ekranu i je scalać więc tylko podam, że w Multiplatinum dla SINGLE, Elvis jest na 12 pozycji.

ARTISTS-Albums/EPs/Singles


Tabela nr 3. Albumy i EP pozycja według sprzedaży w milionach egzemplarzy
(uszeregowana według sprzedaży w milionach, czyli kolumny "Certified Units")

Uwagi do danych w tabeli:

RIAA to trochę dziwnie liczy, raz zaokrąglając milion lub pół w dół, a raz w górę. Na przykład osoba, która ma jedną Gold (1 x 500.000 = 500.000), będzie miała w milionach "1", tak samo jak osoba, która ma dwie Gold (2 x 500.000 = 1.000.000), czy jedną Gold i jedną Platinum (1 x 500.000 plus 1 x 1.000.000 = 1.500.000), czyli "1" będzie mieć ten z jedną Gold, ten co ma dwie Gold, jak i ten co ma jedną Gold, a oprócz tego jeszcze jedną Platinum. :) Szczerze mówiąc zupełnie nie wiem czemu takie dziwaczne uproszczenie ma służyć.

ARTISTS-Albums/EPs/Singles


Tabela nr 4a. Albumy i EP pozycja według ilości nagród (sztuk nagrodzonych tytułów)
(uszeregowana według GOLD)

Aby to sprawdzić kliknij Albumy/EP-Gold.

ARTISTS-Albums/EPs/Singles 


Tabela nr 4b. Albumy i EP pozycja według ilości nagród (sztuk nagrodzonych tytułów)
(uszeregowana według PLATINUM)

Aby to sprawdzić kliknij Albumy/EP-Platinum.

 ARTISTS-Albums/EPs/Singles


Tabela nr 4c. Albumy i EP pozycja według ilości nagród (sztuk nagrodzonych tytułów)
(uszeregowana według MULTIPLATINUM)

Aby to sprawdzić kliknij Albumy/EP-Multiplatinum.

 ARTISTS-Albums/EPs/Singles


Tabela nr 4d. Albumy i EP pozycja według ilości nagród (sztuk nagrodzonych tytułów)
(uszeregowana według DIAMOND)

Aby to sprawdzić kliknij Albumy/EP-Diamond.

Tutaj musiałabym zrobić kilka zrzutów ekranów a potem je scalić, więc tylko podam, że w Diamond dla Album/EP, Elvis jest na 23 pozycji.

ARTISTS-Albums/EPs/Singles


Tabela nr 5. Albumy - pozycja według ilości nagród (sztuk nagrodzonych tytułów) 
Bez EP i bez Video.

Tutaj warto zauważyć ciekawą sytuację. Jeśli porównamy dane dla tych czterech wykonawców z Tabelą 4a, to wszyscy mają te same wartości, poza Elvisem. Chociaż jeśli dodamy do tego EP i Video Longform, to nie otrzymamy tych samych wartości jakie podaje Tabela 4a, jednak ich sumy będą się zgadzać. Czyli suma nagród z Tabeli 4a jest równa sumie nagród z Tabeli 5 po dodaniu EP i Video Longform, lecz ich rozdział ilościowy pomiędzy Gold, Platinum, Multiplatinum i Diamond, już nie. Jest to jak najbardziej poprawne, ponieważ w Tabeli 5 nie ma EP i videolongform.

TOP TALLIES/Artist Tallies (albums)


Tabela nr 6. Pozycja - pozycja według ilości nagród (sztuk nagrodzonych tytułów)

Dla wszystkich formatów (Albumy, EP, Single, Video), takie podsumowanie wcześniejszych tabel, wraz z pozycją Elvisa dla każdej nagrody w ramach danego typu (Gold, Platinum, Multiplatinum, Diamond), na tle wszystkich artystów ujętych w bazie RIAA w 2017 roku.

WŁASNE na bazie wartości z bazy RIAA


Tabela nr 7. Porównanie wstępne

Uwzględnia dane z 2009 roku oraz z 2017 roku we wszystkich opcjach jakie zwraca RIAA w zależności od kryterium przeszukiwania. Już na pierwszy rzut oka widać jak nieczytelne i niespójne są te bazy.

Wyjaśnienia do tabeli, czyli z jakiego przeszukiwania bazy RIAA pochodzą wartości liczbowe: 

2009 * - dane RIAA z  2009 roku, Single i Albumy bez EP i video (tylko takie miałam zapisane);
2017 ** - dane RIAA z 2017 roku, z wyszukiwania ADVANCED SEARCH = Elvis Presley, dla każdego z formatów w skojarzeniu z każdym stopniem nagrody; oraz SEARCH = Elvis  Presley i sortowanie dla każdego z formatów w skojarzeniu z każdym stopniem nagrody poza bazą RIAA, które zrobiłam już sobie w arkuszu kalkulacyjnym;
2017 *** - dane RIAA z 2017 roku, z wyszukiwania ARTISTS-Albums/EPs i  ARTISTS-Singles;
2017 **** - dane RIAA z 2017 roku, z wyszukiwania TOP TALLIES - Artists Tallies (Albums), niestety nie ma takiej możliwości dla EP i Singli, co pozwoliłoby na krzyżowe porównanie z innymi wyszukiwaniami;

WŁASNE na bazie wartości z bazy RIAA

I tutaj macie najlepszy przykład, jak baza RIAA jest niespójna. Jeśli wyszukacie wszystkie nagrodzone płyty Elvisa, po przeliczeniu okaże się, że jest ich tylko 173. Tymczasem jeśli będziecie wyszukiwać dla każdego formatu z osobna, to otrzymacie zupełnie inne wartości (Tabele: 2a, 2b, 2c - single oraz 4a, 4b, 4c, 4d - albumy i EP), które po zsumowaniu dają 285 (w rzeczywistości 288, co wyjaśni następna tabela).

Dane prezentowane w tabeli są żywcem przekopiowane z baz RIAA, które w moim odczuciu są tak skonstruowane żeby nikt do niczego nie doszedł, poza tym, co da się z nich wyciągnąć, czyli co RIAA chce udostępnić. Nie da się nic sprawdzić krzyżowo, można jedynie porównać dane dla albumów (kolumna "2009*" z kolumną "2017***").

Natomiast spójrzmy na kolumnę "2017**" w porównaniu z kolumną "2017***". Pierwsza to wartości zwracane z rozbiciem na poszczególne stopnie nagrody (Gold, Platinum, Multiplatinum, Diamond) i formaty (single, EP, album, video single, video longform), a druga sumy dla singli i albumów (z EP) niezależnie od formatów, czyli np. w singlach mamy również video single, a w albumach także EP i video longform. Z sumowania pierwszego wyszukiwania (kolumna "2017**") wynika, że Elvis ma 173 nagrodzone tytuły, a z sumowania drugiego (kolumna "2017***"), że aż 285 tytułów. Tymczasem oba te wyszukania zrobiono w tym samym czasie (dniu i na tej samej wczytanej bazie). To najlepszy dowód na nierzetelność bazy RIAA (mówiąc bez ogródek - na machlojki).

Dlatego podejrzewam, że w samej bazie wykorzystuje się różne rekordy, a nie unikatowe, czyli że niektóre pozycje, dla tego samego tytułu danego wykonawcy są wprowadzone czasami (lub zawsze) w więcej niż jednym rekordzie. Przekonałam się o tym, gdy robiłam listę nagrodzonych płyt i kiedy porównywałam dane wyszukane według tych samych kryteriów, ale w różnych dniach - nigdy nie były takie same. Pojawiały się pozycje, których wcześniej nie było, a znikały te co były, by w innym dniu ich część znowu była wykazywana. Zdarzały się też duble, co nie powinno mieć miejsca, gdyby stosowano unikatowe rekordy, jak to powinno być (jeden tytuł, jeden rekord). Moim zdaniem jest to efekt po części niechlujstwa wprowadzania danych, a po części machlojek na rekordach Elvisa, tylko Elvisa! A to, że nic się potem nie bilansuje jest efektem podpinania alternatywnych baz (tych ze zdublowanymi rekordami, które miały pozostać w ukryciu, bo służyły tylko do nieuczciwej manipulacji wynikami). Oczywiście to tylko moje przypuszczenia, może to da się jakoś logicznie wytłumaczyć, choć ja na razie takiego wyjaśnienia nie widzę. Być może ciągle ma to swoje źródło w weryfikowaniu bazy nowym certyfikatem (z 2009 roku), które jak wiemy nie zostało jeszcze zakończone pomimo upływu ośmiu lat. Przy tak przyjętych kryteriach wiąże się to z cofnięciem certyfikatów dla płyt, które kiedyś RIAA sama wydała. Nie wiem jakby to miało technicznie wyglądać. Idzie przedstawiciel RIAA do delikwenta i mówi: "W 1965 roku daliśmy Panu/i złotą płytę za ..., ale według nowych kryteriów wyszło nam, że dziś już ona Panu/i nie przysługuje, bo ... (np. sprzedawano ją poniżej 3 $ za sztukę)"?! To są jakieś jaja!

Sprawdziłam też w analogiczny sposób bazę dla czterech innych wykonawców i o dziwo, wszystko się bilansowało! Zatem mam swoją teorię spiskową - machloje dotyczą tylko Elvisa, żeby nie zdominował całej bazy. :) 

Jeśli chodzi o szare dopiski na końcu tabeli. Dane z 2009 są podane bez EP i video, zatem jeśli sumę powiększymy o 15 nagrodzonych EP i 14 nagrodzonych video, to mamy 288 tytułów. W analogicznym podsumowaniu 2017 roku (kolumna 2017 ***), nie uwzględniono trzech singli, wykazywanych w 2009 roku (po jednym dla Gold, Platinum i Multipalitinum), więc dodałam je celem sprawdzenia, czy wtedy pozostałe dane będą się bilansować - bilansują się. Właściwie w 2017 roku powinnam jeszcze dopisać na plus jeden video single, który nie wiedzieć czemu nie jest wykazywany, choć powinien, a odjąć jeden album platinum, o jaki zwiększona jest suma z 2017 roku. Ponieważ te dwie pozycje wartościowo się znoszą (bo jedna jest na plus, druga na minus), to już w tej skróconej tabeli ich nie wykazałam (są uwzględnione w tej szczegółowej poniżej).


Tabela nr 8. Porównanie szczegółowe

Uwzględnia dane z 2009 roku oraz z 2017 roku we wszystkich opcjach jakie zwraca RIAA w zależności od kryterium przeszukiwania. Jest rozbudowaną wersją Tabeli nr 7 (poprzedniej). Jednocześnie, za pomocą dodatkowych bloków danych, staram się wyjaśnić co zawiera się w poszczególnych grupach wartości, a także je ze sobą porównać. Żeby to było w miarę czytelne, tabela wymaga kilku informacji opisowych i uzupełniających, które znajdują się pod nią.

Wyjaśnienia do tabeli, czyli z jakiego przeszukiwania bazy RIAA pochodzą wartości liczbowe: 

2009 * - dane RIAA z  2009 roku, Single i Albumy bez EP (bo tylko takie miałam wynotowane);
2017 ** - dane RIAA z 2017 roku, z wyszukiwania ADVANCED SEARCH = Elvis Presley, dla każdego z formatów w skojarzeniu z każdym stopniem nagrody; oraz SEARCH = Elvis  Presley i sortowanie dla każdego z formatów w skojarzeniu z każdym stopniem nagrody poza bazą RIAA, które zrobiłam już sobie w arkuszu kalkulacyjnym;
2017 *** - dane RIAA z 2017 roku, z wyszukiwania ARTISTS-Albums/EPs i  ARTISTS-Singles;
2017 **** - dane RIAA z 2017 roku, z wyszukiwania TOP TALLIES - Artists Tallies (Albums), niestety nie ma takiej możliwości dla EP i Singli, co pozwoliłoby na krzyżowe porównanie z innymi wyszukiwaniami;

WŁASNE na bazie wartości z bazy RIAA

Tabela ta jest rozbudowaną wersją poprzedniej. Co ciekawe jeśli porównamy te same dane z roku 2009 i 2017 ona się prawie bilansuje (kolumna B i D). Z drugiej strony wcale nie powinna się bilansować, skoro po 2009 roku Elvis dostał ileś nowych złotych płyt, czyli nowe tytuły doszły do listy.

W ogóle między 2010 a 2017 zmiany dotyczyły przynajmniej (ponieważ te informacje pochodzą z tego zaniżonego wykazu tytułów, który wykazuje ich tylko 173; kolumna C) 20 tytułów (16 Album + 4 Video Longform), z czego 5 to złoto dla nowych tytułów (Album), a 15 to awanse do Platinum i Multuplatinum (11 Album + 4 Video Longform), a więc już wcześniej nagradzanych tytułów, czyli nie zwiększających sumy całkowitej. 

SINGLE (porównanie kolumn B do D)
W przypadku singli, w 2017 roku wykazuje się ich mniej o jeden dla każdej z nagród (gold, platinum, multuplatinum), czyli razem o 3 mniej niż w 2009 roku. Czy jest to już wynikiem przeliczenia według nowego certyfikatu, czy jakimś błędem danych w samej bazie, nie wiem. Zatem w 2009 roku mamy 91 nagrodzonych singli, a w 2017 o trzy mniej, 88 singli.
Ani w 2009 roku, ani w 2017 roku w sumie singli w bazie RIAA ("All Types") nie ujęto jednego video single. Dla sprawdzenia przeanalizowałam kilka innych nazwisk z bazy. U jednych formaty video single były poprawnie doliczone, u innych (tak jak u Elvisa) nie wyświetlały się w sumie całkowitej nagród ("All Types"). 

ALBUMY (porównanie kolumn B do D)
Najpierw spójrzmy na kolumny B i E (ciemno niebieskie tło), gdzie podano ilości albumów (bez EP i video), one w zasadzie są identyczne. W Platinum wykazuje się o jeden album więcej w stosunku do 2009 roku.
Jeżeli do albumów 2017 (niebieskie tło) doliczymy EP (kolumna F; turkusowe tło) i video (kolumna G; zielone tło), to ich suma (kolumna H; wrzosowe tło) jest tożsama z sumą albumów podaną przez RIAA (kolumna D; wrzosowe tło) i wynosi 197 tytułów.
W kolumnie I (wrzosowe tło), macie bilans, który obrazuje awanse tytułów do wyższych nagród. Dlatego z Gold spadło nam 10 sztuk, z czego 2 awansowały do Platinum i 8 do Multiplatinum.
Suma nagrodzonych tytułów z 2009 roku (259 sztuk), powiększona o EP i video, które nie zostały w niej ujęte, daje nam 288 tytułów. Natomiast analogiczna suma z 2017 roku, wynosi 285 tytułów (o trzy mniej). Ta różnica, to trzy single, o które umniejszono bazę 2017 w stosunku do bazy 2009. Jeśli je dodamy, również otrzymamy 288 tytułów.

Spójrzmy teraz na drugą część tabeli (poniżej wytłuszczonych sum). Tam pokazano co doliczono, a co odjęto w 2009 i 2017 roku, a dlaczego wyjaśniałam już wcześniej.

Patrząc na kolumnę C (173 tytuły) i D (285 tytułów), mamy ewidentny dowód, że dane w bazie wyciągane są z różnych, a nie unikatowych rekordów, czyli baza jest dublowana, co nie powinno mieć miejsca. Zatem można domniemać, że prowadzona jest w dwóch standardach. Przypuszczalnie jeden bazuje na danych RIAA sprzed nowego certyfikatu (do 2009), a drugi już po jego wprowadzeniu. I teraz, pod kryterium przeszukiwania w rozbiciu na poszczególne stopnie nagrody (Gold, Platinum, Multiplatinum, Diamond) i dla "All Types", podpięto rekordy zweryfikowane nowym certyfikatem, a pod kryterium "ARTISTS-Albums/EPs" i "ARTISTS-Singles", starym certyfikatem. Stąd ta różnica w sumach, wynosząca 112 tytułów (a 115 doliczając te trzy zagubione single).

Niemniej niepokoi mnie fakt, że one się prawie bilansują. To może świadczyć o niesamowitym zbiegu okoliczności (w który absolutnie nie wierzę), gdzie wykreślone tytuły (w wyniku weryfikacji nowym certyfikatem) zostały zrównoważone przez dodane tytuły (nowe, które dopiero weszły na listę).

Powiem szczerze, że zupełnie nie wiem jak się do tego wszystkiego odnieść, w sensie interpretacji, ponieważ zupełnie nie znamy stopnia zaawansowania weryfikacji rekordów Elvisa według nowego klucza. Tak jak pisałam na wstępie, wiemy na pewno, że nie przeliczono mu jeszcze w całości lat pięćdziesiątych i nie wiedzieć czemu okresu od sierpnia 1977 roku do końca 1978 roku. Poza tym nie wiemy nawet ile nagród faktycznie doszło w okresie 2009-2017, gdyż suma z rozbicia na nagrody w bazie RIAA, jak i dla "All Types", jest o 112 mniejsza od sumy nagród dla artysty, jaką baza zwraca w innym miejscu (czyli z innego przeszukiwania tej samej bazy), dokładnie przy wyborze "ARTISTS-Albums/EPs" i "ARTISTS-Singles".

* * *

Po lewej, w gadżecie zatytułowanym "Strony bloga" jest link do strony "GOLD", gdzie wyszczególniono 173 wydawnictwa z 285 nagrodzonych przez RIAA: Gold, Platinum, Multiplatinum, Diamond, jakie udało się wyciągnąć z tej bazy.